Sigerslevøster Privatskole             Vi gør børn dygtige!

Lærer Susanne Viinholt-Nielsen


Fru Viinholt-Nielsen (i daglig tale fru Viinholt) er 44 år. Hun kommer oprindelig fra Århus og er læreruddannet på Århus Dag- og Aftenseminarium. Hun begyndte sin lærergerning i Kolding og har siden undervist i forskellige sammenhænge - primært folke- og efterskole. Fru Viinholt flyttede til Sjælland i 2012  for at læse dansk og cand. pæd. i didaktik på DPU. Hun færdiggjorde uddannelsen i 2015.

Fru Viinholt kom til SØP i 2016. Hun er en rigtig ’fagnørd’ og interesserer sig for dialogisk undervisning, stedsteori, receptionsteori, narratologi (fortælleteori), billedkunst, æstetiske læreprocesser, multimodale tekster, læsning, sproglige vanskeligheder, kanon- og ungdomslitteratur.

Udover at undervise i dansk og tysk i udskolingen, er hun pt. også klasselærer for 7A.

I 2017 flyttede fru Viinholt til en lejlighed, som ligger centralt i Hillerød. Hun har et lille bijob på Karen Blixen Museet.

 

Her kan du klikke dig ind på en lille profil på alle os, der arbejder på Sigerslevøster Privatskole (skoleåret 2017-18)

Hr. Nymann    Fru Nielsen        Fru Testrup     Fru Caspersen    Fru Ladegaard    Fru Kock   Fru Maja Tofte   Fru Bjerrum

Fru Teilgaard   Fru Madsen     Fru Munch    Fru Jacobsen    Fru Thaarup    Hr. Lasse Hansen   Fru Andersen

Fru Milazzo    Fru A. Andersen   Hr. Jakobsen   Hr Thorup    Fru Gerlach   Fru Nexø   Fru Petersen    Hr Steen   Hr. Winther 

Hr. Wirgowitsch   Fru Castell    Fru Eriksen    Fru Boeslund    Fru Persson   Hr Holten   Fru Ladegaard    Hr Rasmussen

Fru Hornslet     Fru Petersen    Fru Schauenburg-Müller