Sigerslevøster Privatskole             Vi gør børn dygtige!

Udmeldelsesregler

Skole/sfo:

Udmeldelsesfristen er løbende måned + tre måneder.

Elever i 9. og 10. klasse udskrives automatisk pr. 31. juli.

Klub: 

Udmeldelsesfristen er løbende måned + én måned. 

Skolebus:

Udmeldelsesfristen er løbende måned + én måned. 

Udmeldelse skal ske skriftligt.