Sigerslevøster Privatskole             Vi gør børn dygtige!

Priser - indmeldelse, skolepenge, SFO, klub, befordring

Optagelse på venteliste

Ved optagelse på venteliste opkræves kr. 250,- 
Der opkræves herefter kr. 100,- pr. påbegyndt skoleår.

Indmeldelse

Ved indmeldelse på Sigerslevøster Privatskole opkræves et indmeldelsesgebyr på 500 kr. pr. barn. Derudover opkræves der et depositum på 2600 kr. pr. barn.

Skolepenge

Der betales altid fuld pris for det ældste barn. For søskende gives der en reduktion på 300 kr./måned for børn i 0.-3. klasse og 200 kr./måned for børn i 4.-9. klasse. Dette gælder uanset antallet af søskende, dog skal børnene have samme folkeregisteradresse.

Satser for skoleåret 2018/19 er:

0. - 3. klasse: 2.600 kr. pr. måned (skolepenge 1460,- kr. og SFO: 1140,- kr.)

4. - 9. klasse: 1.750 kr. pr. måned

NB: Der kommer i skoleforløbet yderligere udgifter til ekskursioner, hytteture og lejrskoler.

 

SFO - skolefritidsordning

Skolens sfo er obligatorisk for alle børn i 0. til og med 3. klasse.

I sfo’ens åbningstid i juli måned er prisen for pasning af 1. barn 20 kr. pr. tilmeldt time. For efterfølgende børn gives en reduktion på 50%.

 

Klubtilbud

Klubben er et frivilligt tilbud til børnene i 4. – 6. klasse.

Prisen for skoleåret 2018/19 er 350,- kr. pr. måned og opkræves månedsvis forud. Der gives ingen reduktion i prisen i forhold til søskende.

I sfo’ens åbningstid i juli måned er prisen for pasning af 1. barn 20 kr. pr. tilmeldt time. For efterfølgende børn gives en reduktion på 50%.

 

Befordring

Prisen for skolebus er i skoleåret 2018/19 333,- kr. pr. måned pr. elev. Der er dog fastsat et loft for, hvor stor en befordringsudgift en familie må have pr. måned. Dvs. uanset hvor mange børn en familie har tilmeldt befordring til og fra Sigerslevøster Privatskole, så vil man ikke blive opkrævet mere end dette beløb. I skoleåret 2018/2019 er dette beløb fastsat til 426,- kr. pr. måned.

 

Betaling

Alle skolepenge mv. betales månedsvis forud i 11 rater. Sidste rettidige indbetaling er den 1. i måneden. Ved senere indbetaling må påregnes et administrationsgebyr på 100 kr. pr. påbegyndt måned.

Såfremt man ikke indbetaler via PBS, opkræves der et administrationsgebyr på 100 kr. pr. måned.

NB!

Udmeldelsesregler

Skole/sfo:

Udmeldelsesfristen er løbende måned + tre måneder.

Elever i 9. udskrives automatisk pr. 31. juli.

Klub: 

Udmeldelsesfristen er løbende måned + én måned. 

Skolebus:

Udmeldelsesfristen er løbende måned + én måned. 

Udmeldelse skal ske skriftligt.