Sigerslevøster Privatskole             Vi gør børn dygtige!

Mailpolitik

For at fremme og fastholde det gode samarbejde mellem hjem og skole har vi fastsat nogle få, overordnede principper for denne kommunikationsform.

1. Hvad kan man bruge mailen/beskedsystemet til?

Korte beskeder, forespørgsler og neutrale informationer.
Ved sager, der giver anledning til meningsudveksling, vil telefonisk kontakt eller et egentligt møde fortsat være en vigtig del af skole/hjem samarbejdet på Sigerslevøster Privatskole.
 
Al kommunikation skal foregå i en sober og respektfuld tone.
 
2. Svartider.
 
En mail/besked forventes besvaret inden for 3 arbejdsdage
(I forbindelse med læreres sygdom, uddannelse mm. kan der forventes længere svartider)
 
Det er vigtigt at holde sig orienteret om, hvad der sker på ForældreIntra.
På Sigerslevøster Privatskole har vi en forventning om, at forældrene logger sig på mindst én gang om ugen.
 
Bemærk!
Sygdom og andet fravær skal skrives i Netprotokollen.
Beskeder til SFO vedr. legeaftaler, hjemsendelsestidspunkter mm. skal ske på Tabulex.