Sigerslevøster Privatskole             Vi gør børn dygtige!

Skolens målsætning

Målet for al undervisning på Sigerslevøster Privatskole er at bidrage til, at hver enkelt elev får det maksimale udbytte af sine evner. Det er skolens mål at medvirke til, at eleverne får viden og færdigheder, der er værdifulde i et moderne, demokratisk samfund. De skal således have en baggrund for at forholde sig nysgerrigt, undersøgende, reflekterende og kritisk til deres omverden. Det er desuden målet, at eleverne forlader skolen med gode samarbejdsevner og en fortsat lyst til at lære.

Undervisningen har til enhver tid også en etisk og social dimension. Heri indgår skolens værdier:

• Glæde

• Høj faglighed i trygt læringsmiljø

• Selvværd, selvtillid og tillid

• Respekt og ansvarlighed for sig selv og andre

• Læringsparathed nu og i fremtiden

• Almen dannelse


Det er en væsentlig forudsætning for et godt skoleforløb, at lærere, elever og forældre deler disse værdier.