Sigerslevøster Privatskole             Vi gør børn dygtige!

Kort om skolen

Sigerslevøster Privatskole blev oprettet i 1983 af en gruppe forældre. Skolen er præget af stor faglighed inden for både de traditionelle boglige og de mere kreative fag, og vi bekender os ikke til nogen religiøs eller politisk retning. Skolen har ca. 290 elever og rummer alle klassetrin fra børnehaveklasse til 9. klasse. Der er højst 24 elever klasserne. 

 • Før-SFO fra 1. maj
 • SFO er obligatorisk fra 0. – 3. klasse
 • Klub-tilbud til alle fra 4. - 6. klasse
 • Egen skolebusordning
 • Søskenderabat
 • Tæt skole-hjem-samarbejde
 • Fokus på trivsel gennem sociale og etiske værdier
 • Ekskursioner og lejrskoler
 • Digitale læringsressourcer prioriteres højt gennem hele skoleforløbet
 • Lektiehjælp og anden støtte
 • Udvikling af den enkelte elev gennem samarbejdende fællesskaber
 • Egen musikskole