Lektiecafé 

- fordybelsesstedet for alle børn på SØP. Her kan eleverne få hjælp til dagens lektier eller den store opgave.

 

Formålet med lektiecaféen på Sigerslevøster Privatskole er, at eleverne i en hyggelig og rar atmosfære kan:

  • Få mulighed for, med støtte og hjælp, at lave lektier på skolen.

  • Få støtte og hjælp til et enkelt fag og/eller til ekstra træning

  • Få hjælp til at tilegne sig nogle gode arbejdsvaner

  • Få hjælp såfremt en familie har behov for det i en kortere eller længere periode

  • Få hjælp efter langvarigt fravær

 

 

Der er to måder lektiecaféen kan benyttes på:

  • Eleven kan deltage på eget initiativ uden forudgående tilmelding

  • Eleven kan være tilmeldt lektiecaféen i en periode med et særligt formål.

 

 

Tilmelding til lektiecaféen kan ske fra eleven selv, elevens forældre eller i et samarbejde mellem elev, forældre og elevens lærere.

Ved tilmelding vil der være mødepligt i den aftalte periode.

Ved deltagelse i lektiecaféen er det elevens opgave, at vide hvilke lektier og faglige områder der skal arbejdes med. Eleven skal endvidere udvise interesse for sit arbejde og tillige respektere gældende lektiecafé-regler. 

Lektiecaféen er tænkt som en hjælp og et supplement til elevens lektielæsning. Det er stadig en forældreopgave at skabe rum for lektierne hjemme.