Sigerslevøster Privatskole             Vi gør børn dygtige!

 

Skolens formål, værdier og profil

 

 

Skolens formål

 

Sigerslevøster Privatskoles formål er at bidrage til, at hver enkelt elev får det maksimale udbytte af sine evner. Det er skolens mål at medvirke til, at eleverne får en viden og nogle færdigheder, der er værdifulde i et moderne, demokratisk samfund. De skal således have en baggrund for at forholde sig nysgerrigt, undersøgende, reflekterende og kritisk til deres omverden. Det er desuden målet, at eleverne forlader skolen med gode samarbejdsevner og en fortsat lyst til at lære.

 

Undervisningen har til enhver tid en etisk, social og demokratisk dimension.

 

Sigerslevøster Privatskole bygger hele sit virke på følgende værdier:

 

  •      Glæde
  •      Høj faglighed i trygt læringsmiljø
  •      Selvværd, selvtillid og tillid
  •      Respekt og ansvarlighed for sig selv og andre
  •      Læringsparathed nu og i fremtiden
  •      Almen dannelse

 

På Sigerslevøster Privatskole glæder vi os til at se hinanden hver dag

Sigerslevøster Privatskole er en uafhængig, traditionsrig og boglig skole, der ligger i idylliske landomgivelser mellem Skævinge, Slangerup og Frederikssund. Privatskolen har siden 1983 undervist elever og i dag går der knap 300 glade børn, fra 0. til 9. klassetrin, på skolen. Skolen er løbende blevet moderniseret og blev for få år siden udstyret med nye lokaler.

 

 

Et godt sted at være - et godt sted at lære

Vi er en mindre skole, hvor alle kender hinanden, hvor målsætningen både er baseret på det menneskelige og på det faglige plan. Vi har fokus på høj trivsel og solid indlæring.

 

Skolen gør sit bedste for at opretholde en grundig og solid undervisning. Det er vores målsætning at give eleverne kendskab til hvorledes man gebærder sig i et demokratisk samfund og samtidigt klæde eleverne ordentligt på med hensyn til de udfordringer, som de vil blive stillet overfor. Derudover skal lærerne give eleverne indsigt i og forståelse for dansk kultur og samfundsudvikling, samt give eleverne inspiration til selvvirksomhed og dermed muliggøre selvstændig tænkning.

Vi underviser i religion men er fritaget for at afholde prøve i faget kristendomskundskab.

 

Vi har et tæt og respektfuldt skole-hjemsamarbejde og har fokus på omsorg og nærhed for den enkelte elev og lærer. Vi sørger for, at der hersker en god tone på skolen samt at eleverne føler sig trygge i hverdagen.

 

Eleverne skal lære at være hjælpsomme og omsorgsfulde overfor andre mennesker - skolen og dens personale skal hjælpe og styrke elevernes følelse af pligt og ansvar og dermed skabe et fællesskab af gensidig respekt og tolerance.

 

Vi sætter både fagligheden, trivslen og skolens gode traditioner højt. Vi er en stærk traditionsbunden skole med faste holdepunkter, der giver tryghed i dagligdagen både for forældre og elever.

 

Det mener vi med:

Tryghed

Forståelse og gensidig tillid mellem skole og hjem er en vigtig forudsætning for, at skolen kan udvise omhu for den enkelte elev, så eleven får det optimale udbytte af undervisningen. Vi har et tæt og respektfuldt skole-hjemsamarbejde og har fokus på omsorg og nærhed for den enkelte elev og lærer. Indskolingen og skolefritidsordningen arbejder tæt sammen om hele skoledagen for det enkelte barn.

Faglighed

Skolens lærere og det øvrige pædagogiske personale modtager løbende efteruddannelse for at opretholde fagligheden i undervisningen. Elevernes udbytte af undervisningen resulterer i høje afgangskarakterer for både fagligt stærke og svage elever.

Ansvarlighed

Erfaringsmæssigt er det vigtigt at skabe gode vilkår for elevernes læring, som medvirker til et godt og trygt skolemiljø. Skolen forventer derfor, at eleverne møder til tiden, er veludhvilede og motiverede, har udført deres hjemmearbejde samt at de hver dag medbringer de rette undervisningsmaterialer.

Motivation

Skolen opfordrer elever til at tænke ud af boksen, hvilket også bliver implementeret gennem projektbaserede, innovative og kreative processer i undervisningen.

Tolerance

Skolen forventer, at eleverne opfører sig hensynsfuldt, socialt og udviser gensidig respekt for og accepterer andres forskelligheder. Det er også vigtigt at bruge et ordentligt sprog til kammerater og personale.

 

Skolebusser

Vores elever kommer fra følgende kommuner: Frederikssund, Halsnæs og Hillerød. Eleverne har mulighed for at køre til og fra skole i skolebusser (Slangerup-, Vinderød- og Frederiksværkruterne), ligesom eleverne kan benytte sig af Movia. Nogle af skolens ældste elever fungerer som præfekter i busserne, hvorved vi giver de store elever ansvar og de små elever større tryghed.

 

Traditioner

Morgensamling

Bogens Dag

Kulturdag

Gallafest

Motionsdag

Fastelavn

Klippe-klistredag

Luciadag

Featureuger

Sommerfest

Årlig dramaforestilling

Skovtur

Skolekoncert

Trivselsdag

Miljødag

 

Eksempler på valgfag

Matematik på højt niveau

Musik

Kor

Drama

Italiensk, spansk og fransk

Kunsthistorie

Chokoladefremstilling

Astrofysik

Keramik

Madkundskab

Sund mad i skoleboden