Sigerslevøster Privatskole             Vi gør børn dygtige!

Mini-SFO - "Mini-uglerne"

1. maj tilbydes Mini-SFO for de kommende børnehaveklasser. I et trygt miljø vil eleverne her opleve en blid overgang fra børnehave til skolefritidsordning og skole. Stille og roligt vil børnene blive præsenteret for noget af det, der kendetegner en skoledag.

I maj og juni måned vil vores nye børn være sammen med fru Milazzo og fru Andersen fra tidlig morgen kl. 7.00 - vi kalder det "morgen-sfo". Lidt senere møder andre pædagoger ind og tager sig af børnene resten af formiddagen.

I morgen-sfo’en snakkes og leges i hyggelig atmosfære indtil kl. ca. 9.45, hvor gruppen af nye børn samles til formiddagsmad og højtlæsning. Herefter vil der foregå forskellige aktiviteter som spænder lige fra fri leg, spil, opgaveløsning, sang, musik, fælles lege, rytmik, kreative værksteder og evt. ture væk fra skolen. Vi benytter også skolens udendørs legeplads, men de første uger, kun når øvrige elever har undervisning.

Sigerslevøster Privatskoles Mini-sfo er ikke "skole". For ikke at blande begreberne anbefaler vi, at børnene har lille turtaske med indeholdende det vi kalder ”10-mad”, madpakke og drikkedunk. Den rigtige skoletaske og penalhus venter vi med til august.

Børnene skal lære skolens værdier at kende og finde tryghed i de daglige rutiner. Når børnene begynder i 0. klasse til august, vil de således kunne genkende de daglige rutiner og samværs regler.

Jeres børn vil stifte bekendtskab med Mary Fondens "Fri for Mobberi"-materiale. Det er vores mål, at vi allerede i Mini-sfo’en kan forberede børnene til en klassekultur, hvor det falder naturligt, at tage hensyn, hjælpe hinanden og være gode kammerater.  Vi arbejder for bedst mulige udviklingsforhold for det enkelte barn og altid i tæt samarbejde med forældrene.

Hver onsdag morgen kl. 8.20 har hele indskolingen, altså 0., 1. og 2. klasse morgensamling i Krudtuglen med sang og musik.